transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skräck och fascination: Två hitanalyser

Författare och institution:
Alf Björnberg (Institutionen för kultur, estetik och medier); Katharina Brette (-); Johan Fornäs (-); Lars Lilliestam (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Nordisk Forum, 18 ( 3–4 ) s. 40––44
ISSN:
0029-1366
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1983
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
32797
Posten skapad:
2006-08-08 16:45
Posten ändrad:
2010-02-21 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007