transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mot en modell för interdisciplinär musikvideoanalys: 40 videoanalyser

Redaktör(er):
Alf Björnberg (Institutionen för kultur, estetik och medier); Ola Stockfelt (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Antal sidor:
84 pages
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborg University, School of Music, Division of Musicology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1992
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Postens nummer:
32795
Posten skapad:
2006-08-08 16:37
Posten ändrad:
2007-08-23 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007