transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Popular music in institutional music education

Författare och institution:
Alf Björnberg (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Musikpedagogiska strategier i ett föränderligt samhälle: Rapport från musikpedagogisk forskarkonferens vid Musikhögskolan i Göteborg 10––13 april 1989,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1989
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Musikpedagogik
Postens nummer:
32794
Posten skapad:
2006-08-08 16:31
Posten ändrad:
2010-02-21 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007