transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tråkighetens trauma: Om konstmusikbegreppets kris

Författare och institution:
Alf Björnberg (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Kriser och förnyelser, Humanistdag-boken 11, s. 77––83
ISBN:
91-7360-272-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
32776
Posten skapad:
2006-08-07 22:40
Posten ändrad:
2010-02-21 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007