transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Populäre Musik und Popularmusik

Författare och institution:
Alf Björnberg (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Greger Andersson (Hrsg.): Musikgeschichte Nordeuropas, s. 219––252
ISBN:
3-476-01841-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Metzler
Förlagsort:
Stuttgart
Publiceringsår:
2001
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
32769
Posten skapad:
2006-08-07 22:09
Posten ändrad:
2010-02-19 17:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007