transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

School's out? Popular music in academic music education

Författare och institution:
Alf Björnberg (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Popular Music Perspectives III, s. 331––339
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Humbold-Universität zu Berlin, Forschungszentrum Populäre Musik
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Musikpedagogik
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
32764
Posten skapad:
2006-08-07 21:49
Posten ändrad:
2010-02-21 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007