transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Musical spectacle as ritual: The Eurovision Song Contest

Författare och institution:
Alf Björnberg (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Antoine Hennion (ed.): 1789––1989: Musique, histoire, démocratie II, s. 373––382
ISBN:
2-7351-0533-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Editions de la Maison des Sciences de l'Homme
Förlagsort:
Paris
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
32763
Posten skapad:
2006-08-07 21:45
Posten ändrad:
2010-02-21 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007