transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kristen Klatvask fra Vejle: Danish pub music, mythscapes and 'local camp'

Författare och institution:
Alf Björnberg (Institutionen för kultur, estetik och medier); Ola Stockfelt (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Popular Music, 15 ( 2 ) s. 131––147
ISSN:
0261-1430
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
32756
Posten skapad:
2006-08-07 21:09
Posten ändrad:
2010-02-21 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007