transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Affective reactions to tonal and noise components of interior aircraft sound

Författare och institution:
Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Chalmers); M Kleiner (-); Tommy Gärling (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Acoustical Society of America, s. 3870-3882
ISSN:
0001-4966
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Emotions, aircraft sound, decision making
Postens nummer:
32454
Posten skapad:
2006-07-04 13:47
Posten ändrad:
2008-11-21 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007