transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preference for mood, emotional reaction, and anticipated emotional reaction

Författare och institution:
Tommy Gärling (Psykologiska institutionen); Daniel Västfjäll (Institutionen för teknisk akustik, Chalmers); M Kleiner (-)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Psychology, ( 45 ) s. 25-34
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Emotions, core affects, decision making
Postens nummer:
32452
Posten skapad:
2006-07-04 13:41
Posten ändrad:
2008-11-21 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007