transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Upplevelser av stress - att jämföra lön och karriärmöjligheter med nära arbetskamrater

Författare och institution:
Tomas Berglund (Sociologiska institutionen); Mattias Bengtsson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Sociologisk forskning, 2 s. 23-45
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
32389
Posten skapad:
2006-06-29 11:22
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007