transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spectator Information Support: Exploring the Context of Distributed Events

Författare och institution:
Andreas Nilsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Urban Nuldén (Institutionen för informatik); Daniel Olsson (-)
Publicerad i:
The Interaction Society: Theories, Practice and Supportive Technologies, s. 271-303
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Ytterligare information:
Del i doktorsavhandling. Nilsson, Andreas. Sport Informatics - Exploring IT Support for Spectators at Sporting Events. 2005
Postens nummer:
32304
Posten skapad:
2006-06-21 14:58
Posten ändrad:
2013-04-25 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007