transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dagens värld ger oanade möjligheter

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Pedagogiska magasinet, ( 4 ) s. 20-23
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
32270
Posten skapad:
2006-08-31 08:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007