transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What lies behind graphicacy? Relating students' results on a test of graphically represented quantitative information to formal academic achievement

Författare och institution:
Lisbeth Åberg-Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur); Torgny Ottosson (-)
Publicerad i:
Journal of Research in Science Teaching, 43 ( 1 ) s. 43-62
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
32263
Posten skapad:
2007-02-05 22:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007