transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nuclear Waste and Social Planning - in the Need of Sustainable Political Legitimacy

Författare och institution:
Urban Strandberg (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Mats Andrén (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Valdor 2006: Proceedings Values in Decision on Risk,
ISBN:
91-631-8876-7
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Annan naturresursteknik ->
Miljöteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
nuclear waste, social planning
Postens nummer:
32244
Posten skapad:
2006-06-09 10:17
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007