transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Renewing or Retiring Social Democracy

Författare och institution:
Jonas Hinnfors (Statsvetenskapliga institutionen); Eric Shaw (-)
Publicerad i:
Social Justice in a Changing World Conference, Bremen, 10-12 mars 2005, s. 1-36
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Welfare State, Social Democracy, Sweden, UK
Postens nummer:
32132
Posten skapad:
2006-11-16 15:29
Posten ändrad:
2010-02-24 22:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007