transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A school in democracy? Studying user-boards in Swedish local governments

Författare och institution:
Maria Jarl (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Scandinavian Political Studies (kommande) ,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Blackwell Publishing Ltd.
Förlagsort:
U.K.
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
32129
Posten skapad:
2006-05-31 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007