transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från otrygghet till utanförskap

Författare och institution:
Johannes Lindvall (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Esaiasson, P. & Westerholm, A. (red). Deltagandets mekanismer : det politiska engagemangets orsaker och konsekvenser,
ISBN:
91-47-07558-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
32128
Posten skapad:
2006-05-31 14:04
Posten ändrad:
2007-08-28 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007