transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human Rights or Human Wrongs? Towards a “thin” universal code of international human rights for the twenty-first century

Författare och institution:
Mikael Baaz (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Juridiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Working paper series / CERGU - Centrum för Europaforskning ; Centre for European Research, University of Gothenburg, ISSN 1404-0026; nr 06:02
Antal sidor:
333 kB
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
Nyckelord:
Human rights
Postens nummer:
32125
Posten skapad:
2006-09-29 15:17
Posten ändrad:
2008-01-08 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007