transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local Governance of Climate Change: The Impact of Norms on Involvement in Collaboration Projects

Författare och institution:
Mathias Zannakis (Statsvetenskapliga institutionen); Chris von Borgstede (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Uppsats presenterad vid the 7th Nordic Environmental Social Science Research Conference, Göteborg University, Sweden, 15-17 June 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
32084
Posten skapad:
2006-05-29 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007