transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vikande stöd för vindkraften

Författare och institution:
Per Hedberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Holmberg, S. & Weibull, L. (red). Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003,
ISBN:
91-89673-04-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
serie: SOM-rapport, , ISSN 0284-4788 ; 34
Postens nummer:
32050
Posten skapad:
2006-09-13 10:27
Posten ändrad:
2007-08-28 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007