transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En välfärdsstat för alla? Frontlinjebyråkrater och invandrarklienter

Författare och institution:
Isabell Schierenbeck (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Engagemang, mångfald och integration : om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet : rapport från Integrationspolitiska maktutredningen, Statens offentliga utredningar, SOU, 2004:49 s. 121-147
Antal sidor:
Kapitel 5 (pdf paginering 1-27)
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Fritzes
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
32009
Posten skapad:
2006-09-14 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007