transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svensk västsamverkan under kalla kriget. Slutord

Författare och institution:
Ulf Bjereld (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Internationella Studier , 2005 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
31964
Posten skapad:
2006-10-12 11:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007