transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Globalization, Individualization and the New Political Cleavages. An Empirical Study on the Rise of the Free Logotypes as a Transnational Class

Författare och institution:
Ulf Bjereld (Statsvetenskapliga institutionen); Marie Demker (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
International Studies Association 46th Annual ISA Convention,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
March 1-5 2005, Honolulu, Hawaii.
Postens nummer:
31963
Posten skapad:
2006-06-08 14:11
Posten ändrad:
2007-11-27 09:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007