transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investigating Multi-level territorial Attachments

Författare och institution:
Linda Berg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
ISP (Institutions, Social cleavages & Preferences) konferensen i Vindeln, Umeå, 12-13 september 2005. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
Uppsatsen kommenterad av Noah Lewin-Epstein. Tel-Aviv University.
Postens nummer:
31943
Posten skapad:
2006-11-16 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007