transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om utopier: En vänbok till Nils Eriksson

Redaktör(er):
Johan Kärnfelt (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria); Sven-Eric Liedman (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
ISBN:
91-973298-7
Antal sidor:
326
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Ytterligare information:
serie: Arachne (Göteborg), , ISSN 0283-2798 ; 17
Postens nummer:
31814
Posten skapad:
2006-10-05 13:42
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007