transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To not make definite what is indefinite. A phenomenological analysis of perception and its epistemological consequences

Författare och institution:
Helena Dahlberg (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria); K. Dahlberg (-)
Publicerad i:
Journal of the Humanistic Psychologist, 31 ( 4 ) s. 34-50
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
31811
Posten skapad:
2006-05-03 12:01
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007