transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Research on deception detection: Past and present.

Författare och institution:
Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); Leif Strömwall (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
The detection of deception in forensic contexts. / P.A. Granhag & L.A. Strömwall, s. 3-12
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Cambridge University Press.
Förlagsort:
Cambridge
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
In this chapter we describe deception as a central characteristic of human life and discuss its definition. We outline the scientific study of deception and provide a brief historical note on research on deception detection in forensic contexts.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Defining deception, deception detection
Postens nummer:
31571
Posten skapad:
2006-04-03 09:41
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007