transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Body-esteem in Swedish 10-year old children.

Författare och institution:
Ann Erling (Psykologiska institutionen); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Perceptual and Motor Skills, 99 s. 437-444
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This study examined body esteem in 10-year-old children. The study group comprised 960 schoolchildren, 515 girls and 445 boys, age M= 10.36, SD=0.52. Results show that girls who were overweight had a more negative body esteem on all dimensions (weight, appearance, and attribution). The overweight boys had more negative perceptions in only two dimensions (weight and appearance). Twice as many girls perceived themselves as too fat (20%), compared to too skinny (10%). Of the girls who perceived themselves as fat, only 31% were overweight; similarly only 33% of the boys that perceived themselves as fat were overweight. The children?s perception of their weight seemed as important as their actual weight and is associated to their body esteem in the same way. Although few children had dieted (7% of the girls and 5% of the boys), the ones who had dieted had a more negative body esteem than children who had not dieted
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
31563
Posten skapad:
2006-04-02 12:10
Posten ändrad:
2015-12-30 17:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007