transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anti-Apartheid and the Emergence of a Global Civil Society

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
ISBN:
1403939373
Antal sidor:
251
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Palgrave Macmillan
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
31503
Posten skapad:
2006-03-31 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007