transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvinnans plats(er) : bilder av hemlöshet

A woman's place(s) : images of homelessness

Författare och institution:
Catharina Thörn (Sociologiska institutionen)
ISBN:
91-973364-9-1
Antal sidor:
272
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Egalité
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Författaren utgår från en diskussion om hur kvinnlighet historiskt kopplats till hem och hemlöshet . Hon analyserar sedan dagens bilder av hemlöshet i allmänhet och hemlösa kvinnor i synnerhet såsom de framträder i statliga rapporter, välgörenhetskampanjer och socialtjänstens verksamheter för hemlösa kvinnor. Dessa bilder relateras till vad kvinnor utan bostad själva förmedlar i intervjuer om sina erfarenheter av hemlöshet. Deras berättelser handlar bland annat om den dubbla upplevelsen av att vara på en gång observerad och exkluderad i samhället i stadsmiljön såväl som i träningslägenheter och om ett stigma som kan härledas till just de föreställningar om hemlösa kvinnor som myndigheter, medier och socialtjänstens praktik reproducerar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16225
Postens nummer:
31371
Posten skapad:
2006-03-24 13:12
Posten ändrad:
2010-05-17 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007