transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den medialiserade ekonomin -avslöjanden, afffärer, skandaler

Författare och institution:
Bengt Larsson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Fiffelsverige - sociologiska perspektiv på skandaler och fusk,
ISBN:
91-47-07620-8
Antal sidor:
239
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
31349
Posten skapad:
2006-03-24 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007