transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nya gränser: Västsverige

Redaktör(er):
Lennart Nilsson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Förvaltningshögskolan)
ISBN:
91-89673-07-7
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
SOM-Institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
"Nya gränser: Västsverige" redovisar huvudresultat från den sjunde SOM-undersökningen i hela Västra Götaland, som genomfördes hösten 2004. Titeln "Nya gränser" anspelar inte bara på det nya länet Västra Götaland samt etablerandet av Västra Götalandsregionen och ett nytt politiskt landskap med flernivådemokratins framväxt utan också på förskjutningen av gränserna mellan de offentliga och de privata sfärerna i samhället. Vidare belyses det föränderliga medielandskapet samt olika kulturformer och livsstilar. I volymen ingår 16 kapitel om Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige. Forskare från Göteborg presenterar studier inom tre huvudområden: Medier, Politik och samhälle samt Kultur och livsstil. Docent Anders Lindström, Umeå universitet, medverkar som gästforskare med artikeln Pendling och medborgardeltagande i Göteborgsregionen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Ytterligare information:
serie: SOM-rapport, , ISSN 0284-4788 ; 37
Postens nummer:
31339
Posten skapad:
2006-03-23 09:42
Posten ändrad:
2010-02-24 10:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007