transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svensk samhällsorganisation i förändring - Västsverige vid millennieskiftet

Redaktör(er):
Lennart Nilsson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Förvaltningshögskolan)
ISBN:
91-89673-05-0
Antal sidor:
518
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
SOM-Institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I Svensk samhällsorganisation i förändring, Västsverige vid millennieskiftet redovisas huvudresultat från ett flerårigt utvärderingsprogram som studerat Västra Götalandsregionen 1998 - 2003. Utvärderingen har genomförts av en forskargrupp vid Göteborgs universitet bestående av ekonomer, medieforskare och statsvetare. I volymen ingår 25 kapitel, där forskarna presenterar studier inom fyra huvudområden: Medielandskap och opinionsbildning, Representativ demokrati, Ekonomi, effektivitet och styrning samt Regionalisering och regional utveckling. Huvudsyftet med etalerandet av Västra Götalandsregionen var att främja Västsveriges utveckling samt att samordna och förbättra insatserna inom välfärdsområdet, främst hälso- och sjukvården. Med utgångspunkt från begreppen demokrati och effektivitet analyseras utvecklingen under den första femårsperioden. Studierna baseras på ett mycket omfattande material i forma av SOM-institutets årliga medborgarundersökningar, studier av regionala och lokala politiker, intervjuer med tjänstemän och professionela grupper samt företrädare för näringslivet i Västra Götaland. Sammanlagt har närmare 25 000 västsvenskar deltagit i undersökningarna. Vidare har innehållet i nyhetsprogram och lokla tidningar analyserats för att kunna teckna mediernas bild av Västra Götalandsregionen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Ytterligare information:
The publisher's presentation of the book http://www.som.gu.se/publikationer/svensk_samhallsorganisation/svensk_samhallsorganindation.htm
Postens nummer:
31334
Posten skapad:
2006-03-29 11:59
Posten ändrad:
2010-02-24 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007