transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implementing the Triple Helix: The Academic Response to Changing University-Industry-Government Relations in Sweden

Författare och institution:
Susan Marton (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Reform and Change in Higher Education / Gornitzka, Å., Kogan, M., Amaral, A., s. 325-342
ISBN:
1-4020-3402-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Dordrecht
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
Ytterligare information:
Postens nummer:
31332
Posten skapad:
2006-03-29 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007