transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ideella mål med offentliga medel. Förändrade förutsättningar för ideell välfärd

Författare och institution:
Staffan Johansson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
91-7296-432-4
Antal sidor:
206
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Sober förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Boken ger en bra inblick i de förändrade förutsättningarna för de ideella organisationernas roll i välfärdsbyggandet. Den beskriver särskilt de förändrade relationer som nu råder mellan den ideella sektorn och stat och kommun. Boken är därför ovärderlig för alla som berörs av dessa förändringar, det vill säga de ideella organisationernas företrädare och medlemmar, politiker, tjänstemän, forskare, studenter, samhällsdebattörer med flera. Författare till boken är Staffan Johansson, som drivit flera forskningsprojekt och genomfört flera utvärderingar om de ideella organisationernas roll i välfärdssystemet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Ytterligare information:
Postens nummer:
31327
Posten skapad:
2006-03-29 11:47
Posten ändrad:
2009-12-11 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007