transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intresse och engagemang för den regionala nivån

Författare och institution:
Susanne Johansson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Svensk samhällsorganisation i förändring: Västsverige vid millennieskiftet / Nilsson, Lennart,
ISBN:
91-89673-05-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-Institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Ytterligare information:
Postens nummer:
31326
Posten skapad:
2006-03-29 11:45
Posten ändrad:
2009-01-15 09:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007