transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Price on the Past: Cash as Compensation in South African Land Restitution

Författare och institution:
Anna Bohlin (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Canadian Journal of African Studies, 38 ( 3 ) s. 672-687
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
31249
Posten skapad:
2006-07-28 11:23
Posten ändrad:
2010-02-25 19:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007