transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Climate change and energy use: The role for anthropological research

Författare och institution:
Annette Henning (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Anthropology Today, 21 ( 3 ) s. 8-12
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
31248
Posten skapad:
2006-12-22 09:24
Posten ändrad:
2010-09-24 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007