transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

National evaluering af fremmedsprog i Sverige

Författare och institution:
Dorte Velling Pedersen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur); Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Praktisk Sprog, ( 4 ) s. 4-8
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
31064
Posten skapad:
2007-02-04 00:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007