transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reasoning, categorising and conceptualisation in situated practices.

Författare och institution:
Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) conference 2005, Nicosia, Cyprus,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
31045
Posten skapad:
2006-08-31 08:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007