transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pojkar behöver manliga förebilder? En studie av socialsekreterares tankemönster och arbete med söner till ensamstående möddrar.

Författare och institution:
Helena Johansson (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
91-86796-52-6
Antal sidor:
52
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Vilka föreställningar om ensamstående mödrars problem och insatser riktade till deras söner finns inom socialtjänsten? Är bedömningar och insatser individuellt anpassade eller styrs de av ett "könat" tänkande? Detta är några frågor som denna rapport behandlar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
31002
Posten skapad:
2006-02-20 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007