transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

Författare och institution:
Bengt Larsson (Sociologiska institutionen); Oskar Engdahl (Sociologiska institutionen)
ISBN:
91-44-03462-8
Antal sidor:
399
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2006
Språk:
franska
Sammanfattning (abstract):
Teorier och begrepp är viktiga inom all vetenskap, men speciellt viktigt är det inom en samhällsvetenskap som sociologin. I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i allmänsociologiska teorier och begrepp. Boken är tematiskt upplagd, och tar med läsaren på en vandring från samhällets små skeenden till dess stora och övergripande sammanhang – från enskilda individers handlingar till samhällsföreteelser av global utbredning. I boken behandlas inledningsvis frågan om vad samhällsteori är och därefter redogör författarna för olika teoretiska perspektiv på ett och samma samhällsteoretiska problemområde. Bokens olika delar behandlar: • aktörer och handling • interaktion • organisering av samhandling • samhällets skiktning • modernitet och globalisering Sociologiska perspektiv är lämplig för introduktionskurser i sociologi eller samhällsteori, men kan även användas för en översiktlig orientering på fördjupande teorimoment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
30967
Posten skapad:
2006-02-14 17:09
Posten ändrad:
2012-01-09 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007