transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förord i Thomas Hobbes Leviathan eller En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt

Preface in Leviathan, or The matter, form, and power of a commonwealth ecclesiastical and civil

Författare och institution:
Eva-Lena Dahl (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Leviathan eller En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt ,
ISBN:
91-7173-129-6
Antal sidor:
33
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos, Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
30809
Posten skapad:
2006-02-14 17:09
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007