transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

David Dyrssen - founding father of Swedish marine chemistry

Författare och institution:
Margareta Wedborg (Institutionen för kemi); Leif G Anderson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Marine Chemistry, 94 ( 1-4 ) s. 1-3
ISSN:
0304-4203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
30663
Posten skapad:
2006-02-14 17:09
Posten ändrad:
2010-01-27 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007