transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Promoting healthy eating. A school-based intervention with focus on fish

Författare och institution:
Hillevi Prell (Institutionen för hushållsvetenskap)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Research report / Department of Home Economics, University of Gothenburg, ISSN 1403-7033; nr 2004:36
Antal sidor:
60
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Opponent:
Gun Roos, SIFO, Norway
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Postens nummer:
30441
Posten skapad:
2006-11-24 16:12
Posten ändrad:
2010-07-21 12:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007