transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Än bok på bodät en gledje" : om barns läs och skrivlärande förr och nu

Författare och institution:
Eva Längsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Ingegärd Nilsson (-)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
IPD-rapporter / Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1404-062X; nr 2004:05
ISSN:
1404-062X
Antal sidor:
67
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30360
Posten skapad:
2007-01-18 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007