transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multiversitetet : förnyelse av högre utbildning i samverkan mellan kommun och universitet

Författare och institution:
Claes Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
ISBN:
91-89558-22-7
Antal sidor:
188
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
External organization
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30346
Posten skapad:
2006-08-31 08:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007