transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experiences and attitudes in LENTEC

Författare och institution:
Sylvi Vigmo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
The LENTEC Guide to Learning English : problem-based learning in virtual mobility projects, red. Polly Perkins and Anja van Kleef. Malmö: LENTEC partners, s. 34-45
ISBN:
xx
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30344
Posten skapad:
2006-08-31 08:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007