transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The linguistic part of mathematics

Författare och institution:
Thomas Lingefjärd (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Bergsten, C. & Grevholm, B. (red). "Mathematics and language : proceedings of MADIF 4 : the 4th Swedish Mathematics Education Research Seminar", Malmö, 21-22 January 2004, s. 185-193
ISBN:
91-973934-2-8
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
MATEMATIKDIDAKTISKA FORSKNINGSSEMINARIET (MADIF) / serie: Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, , ISSN 1651-3274; 3
Postens nummer:
30317
Posten skapad:
2007-02-02 17:21
Posten ändrad:
2007-08-22 13:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007